Polyfern is een ontwerpbureau voor landschap, stad, dorp, park, plein en object. Wij zijn gevestigd in Utrecht. In onderstaande video maakt u in anderhalve minuut kennis met ons bureau. Wij ontwerpen plekken van verwondering.

Voorstelbare toekomsten

Op basis van ontwerpend onderzoek, verkennen we al tekenende de toekomst vanuit vele perspectieven. Een intuïtief ontwerpproces, zonder vooraf bedachte uitkomst, zorgt hierbij voor maximale creativiteit. Onze toekomstbeelden prikkelen, enthousiasmeren en verleiden om na te denken over een duurzamere wereld. We maken vergezichten voorstelbaar.

Tekenen en bouwen

De echte ontwerp-uitdaging ligt in het inlossen van de belofte: het voorstelbare realiteit maken. We experimenteren met de nieuwste technieken (3D prints, Augmented Reality) en beproefde methodes (maquettes, mock-ups), om ontwerpen tot in het kleinste detail te verfijnen. Zodat de ontworpen esthetische beleving uitvoerbaar en toekomstbestendig is.

Poly (Grieks): vele, meerdere.
Ferne (Duits): verte, toekomst, perspectief.
Fernweh (Duits): verlangen naar ontdekken, avontuur en reizen.
Polyfern: vele vertes, toekomsten, perspectieven.

Polyfern compenseert haar CO2-uitstoot (energie, mobiliteit, repro) door deel te nemen in het project Treesforall. We rijden volledig elektrisch en ons kantoor is bijna energieneutraal door de opwekking van elektriciteit met eigen zonnepanelen.

Jorrit Noordhuizen, MSc

landschapsarchitect, eigenaar

Mara Middelhuis, BSc

landschapsontwerper

Jorne van de Water, MSc

landschapsontwerper

Thije Poels, MSc

landschapsontwerper

Nick Hersbach, MSc.

landschapsontwerper

David Heusinkveld

assistent ontwerper

Leon Herrenauw

assistent ontwerper

Elmar van Bochove

stagiair

Kom jij bij ons werken?

We zijn altijd op zoek naar talent, bekijk hier onze vacatures!

Awards, selecties, nominaties

> Winnaar BNG Erfgoed Prijs met Kasteelpark Nijenborgh Weert, 2023
> Winnaar architectenselectie nieuwe brandtoren Kalmthoutse Heide België, 2019
>Who Cares, winnaar, 2017
> CRA Young Innovators, 2017
> Jonge Architectenprijs, nominatie, 2017
> PK Award, nominatie, 2017
> Veluwe beste natuurgebied van Nederland (bidbook), winnaar, 2016
> Duurzame dinsdag 2016, geselecteerd met De Watermaker, ASN Bank Wereldprijs, top 5 thema duurzaamheid, natuur en milieu 2015
> Architectenselectie uitkijktoren ADT, winnaar 2016
> Ruimte voor Ruimdenkers, eervolle vermelding HBS Kampen, 2015
> Bezoekerscentrum Kinderdijk, runner-up, 2014
> Herbestemming Tivoli, winnaar, 2014
> Archiprix, winnaar, 2012 IFLA International Zvi Miller Prize, 2011 (Jorrit Noordhuizen en Inge Kersten)

Tentoonstellingen

> IABR Rotterdam 2022, tentoonstelling
> Dutch Design Week 2020, tentoonstelling
> Dutch Design Week 2019, workshop
> Congres Duurzaam Bouwen Den Haag, tentoonstelling
> Dutch Design Week 2017, tentoonstelling
> Landschapstriënnale 2017, tentoonstelling en publicatie
> TAB Tallinn Architecture Biennale 2017
> Design March 2017 Reykjavik IJsland, tentoonstelling
> Duinkarkas Vlieland, 2016, installatie
> Innovation Expo, 2016, Amsterdam

Publicaties

> Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2022 (met project Landschapsinclusieve landbouw Salland)
> Krasse Kernen, 2022, eigen publicatie
> Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2018 (met project Care2Share Oosterparkwijk)
> Vliegwiel, de transformatie van Vliegbasis Twente, 2019
> De stad natuurlijk – Natuurinclusief bouwen in Den Haag, publicatie, 2019
> 5 jaar Young Innovators College van Rijksadviseurs, interview, 2019
> De Vernieuwde Stad, interview, 2019
> De Blauwe Kamer, interview (tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw)
> KEER (publicatie Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)
> Designing a community of care (met project Care2Share Oosterparkwijk)
> Sustainable Leisure Landscapes in Icelandic Rural Communities: A Multidisciplinary Approach (Journal of Management and Sustainability; Vol. 8, No. 4; 2018)
> Spot on: landschap als vestigingsvoorwaarde (met project Ringpark Utrecht, publicatie Vereniging Deltametropool)
> DSLA Ontwerpend onderzoek (publicatie DSLA)
> Destination: Iceland (eigen publicatie)
> WOW Air magazine (publicatie WOW Air)
> HBS Kampen magazine (eigen publicatie)
> De Adaptieve Dijk (publicatie BNA)
> Jaarboek Stimuleringsfonds Creatieve Industrie