Flevoland is een landschap door de mens gemaakt. Maar de grenzen van de maakbaarheid komen door verdroging, verzilting en bodemdaling in zicht. Rijk Voorland schetst een toekomstperspectief voor een natuurinclusief Flevoland.

lees meer