Renaissance van het platteland. In Krasse Kernen is onderzocht hoe innovatieve woonmilieus bij kunnen dragen aan de vitaliteit van landschap en dorpen in het Drentse Westerveld.

lees meer