De Friese mienskip bruist van energie om anders te werken aan wonen. Prikkelende perspectieven en verassende woonconcepten bieden inspiratie om zelf te bouwen aan leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Ode aan het dorp.

lees meer