Het concept ‘Gezondheidsdorp’ als remedie voor vergrijzing en krimp. Met drie ontwerpbenaderingen is kleur gegeven aan het concept, naar initiatief van het O-team (Ministerie BZK).

lees meer