Een stadsbos van 1.400 hectare wordt opnieuw ontdekt. Het Almeerderhout groeit mee met de stad, speelt in op veranderende behoeften van de moderne stadsbewoner en draagt bij aan een groene en gezonde leefomgeving.

lees meer