Een extreme zeespiegelstijging tot 7 meter maakt van Zeeland nog geen Atlantis. Vier adaptatiestrategieën vormen de basis voor vier typen leefgemeenschappen, gekoppeld aan hoogteligging en bodem- en watercondities. Een vergezicht richting 2123 en verder.

lees meer